Bedverhogers

Hulpmiddel om het bed te verhogen.

Indicatiestelling:

Cliënten die beperkte verzorging op bed nodig hebben of voor cliënten die door het verhoogde bed weer zelfstandig kunnen functioneren, inclusief de transfers in en uit bed. Zorg voor voldoende bedverhogers met een adequate vorm om alle poten van het bed veilig te ondersteunen. Sommige ondersteuners zijn in hoogte verstelbaar.

Mobiliteitsklasse:

Deels C.

Zelfredzaamheid

Gebruiksbegrenzingen:

Wanneer er meer uitgebreide zorg op bed gegeven moet worden en wanneer assistentie bij transfers binnen de grenzen van het bed (hogerop, zijwaarts etc.) nodig is, is een elektrisch hoog-laag bed noodzakelijk.

Financiering voor cliënten zonder AWBZ indicatie

Door cliënt zelf te financieren.

Autonomie en zelfredzaamheid

Een verhoogd bed kan de cliënt meer mogelijkheden tot zelfredzaamheid bieden. Denk vooral aan het opstaan.

Invloed op fysieke belasting

Bij beperkte zorg op bed (let op: niet meer dan ‘beperkt’, anders is immers een elektrisch hoog-laag bed noodzakelijk) wordt de zorgverlener minder fysiek belast omdat het bed hoger staat.

Arbeidsproductiviteit

Als de cliënt zelf kan opstaan uit het bed door de bedverhogers, kan er arbeidstijd worden bespaard.

Aandachtspunten bij een bariatrische cliënt.

Deze oplossing is voor bariatrische cliënten niet aan te bevelen in verband met de stabiliteit van het bed.