Rolstoel

(handbewogen opvouwbare
(kinder)rolstoel of duwwagen)

  • duwwagen (standaard beensteun)
  • duwwagen (comfortbeensteun)
  • zelfrijder of rolstoel met grote hoepels (standaard voetsteun)
  • zelfrijder of rolstoel met grote hoepels (comfortbeensteun)

Eventueel

  • kinderrolstoel 3–6 jaar / 6–10 jaar;
  • been/voetsteunen zijn soms apart te bestellen;
  • gipssteun (zie verder).

Doel

Hulpmiddel voor cliënten om zich in en/of buitenshuis te (laten) verplaatsen.

Indicatiestelling

Cliënten die zich door ziekte, ongeval of krachtsverlies onmogelijk kunnen verplaatsen met behulp van een ander loophulpmiddel.

Mobiliteitsklasse

Zelfredzaamheid

Financiering

Gemeente (WMO)

Autonomie en zelfredzaamheid

Een aantal cliënten is met behulp van een zelfrijder in staat zich zelfstandig te verplaatsen. Naast de elektrisch aangedreven rolstoelen zijn er ook rolstoelen die de duwkracht van de cliënt versterken, vergelijkbaar met een fiets met trapondersteuning.

Arbeidsproductiviteit

Wanneer de rolstoel voorkomt dat de zorgverlener moet helpen bij het verplaatsen wordt er tijd bespaard en wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd.

Invloed op fysieke belasting

Bij goed gebruik van de rolstoel hoeft de zorgverlener niet of minder te ondersteunen bij het verplaatsen, hetgeen fysieke belasting vermindert.

Aandachtspunten bij een bariatrische cliënt

Check de gebruiksaanwijzing voor de maximale belastbaarheid en de breedte van de rolstoel. Denk er ook aan dat de rolstoel in en rond de woning te gebruiken is. Het gaat dan met name om drempels en de breedte van de deuropeningen. De rolstoel is voor deze groep niet in de uitleen, wel te huur.