colofon

Copyright © 2011. LOCOmotion BV, Bennekom.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever gebruikt worden voor overname in andere gedrukte, geprinte, digitale of welke andere vorm dan ook. We maken een uitzondering voor niet-commercieel gebruik voor intern gebruik door zorginstellingen. Wel zal dan altijd een juiste en volledige bronvermelding moeten plaatsvinden. Neem voor de details contact met ons op.

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Ondanks de informatie die te vinden is op deze website zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.