Glijzeil

Transferhulpmiddel bij verplaatsingen binnen de grenzen van het bed (cliënt omrollen, zijwaarts verplaatsen of hogerop in bed begeleiden). Meestal gaat het om een tunnel, maar er zijn ook allerlei andere versies op de markt.

Indicatiestelling door een verpleegkundige of ergotherapeut

Cliënten die zichzelf in beperkte mate kunnen verplaatsen tot en met cliënten die geheel passief zijn (met of zonder hulp van een zorgverlener).

Video

Mobiliteitsklasse

Deels B.

Zelfredzaamheid

Hoe gebruik ik dit hulpmiddel goed?

Vind hier 1,2,3 instructies uit het GebruiksBoekje.

Gebruiksbegrenzingen

Dit hulpmiddel mag niet gebruikt worden voor transfers of verplaatsingen vanuit bed naar elders (bijv. zit op bed naar zit in (rol)stoel). Dit leidt tot valrisico voor de cliënt en risico’s voor de zorgverlener. Een uitzondering hiervoor kan onder bepaalde strikte randvoorwaarden gemaakt worden voor de horizontale transfer vanuit bed naar douchebrancard (niet in de uitleenlijst) of vice versa. Tijdens het gebruik van dit hulpmiddel op bed zijn onrusthekken noodzakelijk.

Onderhoud

De gladheid neemt langzaam af. Zorg voor tijdige vervanging.

Financiering voor cliënten zonder AWBZ indicatie

Door cliënt zelf te financieren, via de zorgverzekeraar of gemeente (WMO).

Autonomie en zelfredzaamheid

Sommige cliënten zijn in staat zichzelf met behulp van een glijzeil in bed te draaien. Vaak gaat het dan om kleinere glijzeiltjes, special voor dit doel gemaakt. Bij gebruik van een antislipmatje onder de voeten kan de cliënt zichzelf (makkelijker) omhoog plaatsen in bed. Dit vergt specifieke instructies en training.

Invloed op fysieke belasting

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting geven aan dat een glijzeil nodig is bij verplaatsingen binnen de grenzen van het bed bij cliënten in Mobiliteitsklassen C, D en E.

Arbeidsproductiviteit

Wanneer een glijzeil de inzet van een (extra) zorgverlener overbodig maakt wordt er tijd bespaard.

Aandachtspunten bij een bariatrische cliënt

Wanneer de cliënt extreem zwaar is kan een glijzeil onvoldoende zijn om de transfers op een veilige manier te maken. Gebruik dan bijvoorbeeld een (plafond)lift. Er zijn wel speciale bariatrische glijzeilen. Dat zijn twee losse grotere zeilen met handvatten, dus geen tunnel. Je kunt deze zeilen ook goed gebruiken om een tilband aan te brengen.