Actieve lift (stalift)

Transferhulpmiddel voor transfers vanuit of naar bed, (rol)stoel, toilet e.d. (van zit naar zit of van zit naar stand). Staliften brengen de cliënt deels tot stand, waarna de cliënt indien gewenst zichzelf verder kan opstrekken. Dan is er minder druk op de schoudergordel. Staliften hebben als voordeel dat de onderrug en de benen van de cliënt vrij zijn. Ze zijn dus geschikt om iemand naar het toilet of de postoel te begeleiden. Het aan- en uitkleden (broek aantrekken), het wassen en het wisselen van incontinentie materiaal gaat makkelijker. Er zijn zowel verrijdbare staliften als plafond-staliften.

Film

Verpleegkundige indicatiestelling

Cliënten die:

  • een beperkte sta-functie hebben;
  • niet in staat zijn om zonder gewichtsontlastende hulp op te staan of weer te gaan zitten;
  • niet in staat zijn zelfstandig, eventueel met gebruik van een glijplank of zwenkbare papegaai, van (rol)stoel naar bed of toilet over te schuiven;
  • zwaarder wegen dan 25 kg.

De cliënt moet een stabiele romp hebben (een beetje kunnen zitten), op minimaal één been kunnen steunen en geen problemen hebben met het schoudergewricht (pijn, dreigende luxatie, etc.), begrijpen wat er van hem/haar verwacht wordt en dat ook doen. Als hieraan niet voldaan wordt zal er voor een passieve lift gekozen moeten worden.

Mobiliteitsklasse

Gebruiksbegrenzingen

De tillift moet goed te manoeuvreren zijn omdat anders de zorgverlener te zwaar belast kan worden in kleine ruimtes als douche en toilet en bij aanwezigheid van vloerbedekking. Kijk op www.zorginwoningen.nl voor de ruimte die nodig is om goed te kunnen werken met een stalift. Check ook de KarVragen en werk altijd volgens de RijRegels.

Zelfredzaamheid

Financiering voor cliënten zonder AWBZ indicatie

Gemeente (WMO).

Invloed op fysieke belasting

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting geven aan dat bij een cliënt in Mobiliteitsklasse C er een stalift is geïndiceerd.

Invloed op arbeidsproductiviteit

Een Stalift werkt vrij snel. Zorg dat je genoeg staliften hebt zodat je er altijd een bij de hand hebt. Daardoor zet je ze snel en makkelijk in. De arbeidsproductiviteit kan ongunstig beïnvloed worden naar mate de randvoorwaarden ongustiger worden (onvoldoende tilliften, beperkte ruimte, onvoldoende vaardigheid van de zorgverleners).

Aandachtspunten bij een bariatrische cliënt

De maximale belastbaarheid ligt vaak rond de 120 kg, maar check eerst altijd de gebruiksaanwijzing. Er zijn speciale staliften beschikbaar voor bariatrische cliënten. Let er wel op dat het verrijden erg zwaar kan zijn voor de zorgverlener. Bedenk dat je ook de rolstoel naar het bed kunt rijden zodat de afstand beperkt blijft.